Autor: Kateřina Veselovská (Katedra divadelní vědy) Klíčová otázka vztahu dramatického textu a dramatického...