Saturday | November 18, 2017

Lingvistika Archive

german

Problematika vyjadřování ženství v němčině

Autor: Vít Kolek Úvod Tento článek sleduje vývoj gramatických funkcí přípony -in v...
uvodni

Proč „protože“?

Autorka: Štěpánka Ištvánková Obecný stav on-line jazyka[1] Gramatické zásahy, zkracování, komolení, přejímání slovní zásoby cizích...
old-parents-walking-md

Topic-Focus Articulation, Word Order, and Prosody in Czech: A Sketch of an Optimality-Theoretic Account

Autor: Radek Ocelák (FF UK) Abstrakt The paper investigates the interaction of topic-focus...
points of denoting, úvodní

Donnellan and Kripke on Definite Descriptions

Autor: Pavlína Josisová (Ústav filosofie a religionistiky, FF UK) The following text is...
word map

English language and literature in the UK education system

Autor: Antonie Kelly (Ústav obecné lingvistiky/UWE Bristol) Esej napsána v rámci předmětu Cultural...
18GRAY-articleLarge-v2

Advanced learners of Czech

Autor: Antonie Kelly (Ústav obecné lingvistiky) Projekt byl součástí předmětu Sociolinguistics, language contact...