Saturday | November 18, 2017

FAQ

Q: Patří mi stále práva k práci poté, co ji odevzdám POSTu?

A:  ANO. Vždy budete vlastnit publikační práva ke své práci a máte možnost s nimi libovolně nakládat.

Zároveň můžete svou práci publikovat jinde, pokud tato příležitost nastane, nebo ji zveřejnit na svých webových stránkách, blogu, či přepustit jinému časopisu.

 
 

Q: A co plagiátorství? Nebudou mít ostatní studenti možnost pouze zkopírovat mou práci?

A:  Každý může cokoliv zkopírovat z internetu. Taková je už doba. Nicméně nové proti-plagiátorské programy na mnohých školách (případně i snadná kontrola přes pouhý Google) slibují zajistit, že případné zkopírování cizí práce z POSTu neprojde bez potrestání.

Zcizená fráze či část textu by tak měla vést zpět na náš web a usvědčit tak provinilou osobu.

V neposlední řadě věříme, že publikace vlastního textu a možnost podělit se se svými nápady a argumenty se širší nejen odbornou veřejností předčí i možné riziko plagiátorství.

Až se trochu rozrosteme, máme v plánu zapojit naší databázi do automatické kontroly, kterou některé univerzity již provádějí. Zároveň jsme již obdrželi licenci ČNS ISSN (2336-1816), čímž jsou všechny texty publikované na webu POSTu chráněné autorských právem a zároveň je možné je formálně citovat v odborných časopisech.

 

 

Q: Jaké jsou možnosti publikace v POSTu?

A: Samotná publikace je vcelku jednoduchý proces.

Publikační proces se skládá z podstoupení práce naší redakci skrze mail postmaster@postnito.cz. Členové redakce a její spolupracovníci si poté přijaté práce rozdělí dle témat a zahájí editační proces, na jehož konci, pokud práce splní všechny kvalitativní požadavky, bude samotná publikace na webu POSTu.

Doplňující informace o publikačním procesu najdete v jiné části webových stránkek. Konkrétně v sekci “Informace pro autory“.

 

V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat členy naší redakce. Kontaktní informace naleznete zde.

Leave a Reply