Saturday | November 18, 2017

O projektu

post logoWebový portál POST je online platforma pro publikaci akademických prací studentů Karlovy Univerzity s možností spolupráce s dalšími univerzitami, jejímž cílem je využít badatelského potenciálu studentů a poskytnout výsledky jejich akademické činnosti odborné i široké veřejnosti. Koncept projektu vznikl na jaře roku 2013.

Studentské práce obvykle po získání atestace skončí zapomenuté bez toho, aniž by se využil jejich potenciál. Děje se tak přesto, že jde o texty mnohdy výjimečné nejen zpracováním, ale i zvoleným tématem, ke kterému třeba až do jejich vzniku neexistovala žádná literatura. POST chce tento stav změnit a posunout možnosti uplatnění těchto prací.

POST nabídne přístupný a dostatečně kvalitní prostor pro publikaci, který byl až doposud pro studenty velmi omezený. Dále bude celý projekt sloužit jako inspirace ostatním studentům, kteří uvidí širší smysl v psaní odborných prací, které by jinak měly velmi omezený čtenářský okruh. Portál studentům zároveň poskytne inspiraci nebo informace pro jejich vlastní texty.

POST lze tedy charakterizovat především jako internetový časopis a databázi publikující kvalitní odborné písemné práce, které studenti nejen na Karlově Univerzitě během svého studia vypracovávají.

Projekt POST si v souvislosti s tím klade několik zásadních cílů:

  • konstruktivně využít kvalitní studentské práce
  • pozitivně motivovat studenty: k výzkumné činnosti, k důrazu na vysokou kvalitu vlastních písemných prací a především k publikační činnosti
  • vyplnit mezeru v publikačním prostoru pro studenty v českém akademickém prostředí

(link na prezentaci o cílech a motivaci pro uskutečnšní POSTu)

V neposlední řadě je cílem tohoto projektu stav, kdy se studentskými články, eseji, komentáři a recenzemi více otevře a oživí akademická debata v oblastech: politologie, historie, ekonomie, sociologie, lingvistiky, filosofie a literární vědy.

Tematický záběr POSTu je omezen pouze specializacemi jednotlivých redaktorů a bude se proto rozrůstat s přijetím zástupců dalších vědních oborů do redakce.

Názory obsažené v publikovaných textech nijak neodrážejí názory redakce či akademických institucí, ze kterých vzešli jejich autoři.

POST rozhodně nehodlá být odkladištěm studentských výtvorů bez ohledu na kvalitu. Veškeré texty projdou důkladným redakčním procesem, včetně odborné konzultace s relevantním pedagogem  (více v sekci “Informace pro autory”).

Projekt POST je iniciativa vzešlá z Katedry amerických studií Institutu mezinárodních studií FSV UK  a z Ústavu obecné lingvistiky FF UK.

Doplňující informace o POSTnito.cz:

Jsme volné uskupení studentů, absolventů a přednášejících na Institutu mezinárodních studií FSV UK a Ústavu obecné lingvistiky FF UK.

POSTu bylo přiděleno mezinárodní standardní číslo seriálové publikace ISSN. To znamená, že se z POSTu stal oficiální odborný časopis, který bude dohledatelný v mezinárodních databázích a registrech. Gaudeamus igitur!

Vydavatel: Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1. ISSN 2336-1816

Leave a Reply