Saturday | November 18, 2017

Redakce

 

 

  • Maxim Kucer – vystudoval mezinárodní teritoriální studia na FSV UK, kde pak následně absolvoval americká studia a pokračuje v doktorském studiu zaměřeném na moderní dějiny. Jeho výzkumný záměr zahrnuje populismus ve Spojených státech zejména koncem 19. a v první polovině 20. století.

 

  • Jakub Kufčák – student dvou magisterských programů na FSV UK (Německá a rakouská studia a Bezpečnostní studia). Publikoval články v např. Global Politics, On War | On Peace nebo Mezinárodní politice.

 

  • Stano Matějka – po roku studia politologie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre se rozhodl pro studium na FSV UK, kde vystudoval mezinárodní teritoriální studia a následně nastoupil na Katedru amerických studií.

 

  • Tereza Basařová vystudovala Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK a chystá se ve studiu pokračovat na Evropských a Bezpečnostních studiích. Ve volných chvílích se věnuje grafice a jiným uměleckým činnostem. 

 

SPOLUPRACOVNÍCI

  • Marek Aldorf –  vystudoval bakalářské i magisterské studium na FSV UK, konktrétně teritoriální a poté americká studia. Studoval na univerzitách v Rakousku a Spojených státech, aby se vrátil plný nápadů, jejichž výsledkem byl i založený POST. V soušasnosti pracuje pro soukromý  investiční fond jako analytik.

 

  • Vojtěch Diatka – v současné době studuje lingvistiku a indologii. Projekt POST ho uhranul natolik, že neváhal a přidal se za FF UK. Na denní chléb si vydělává kombinací lingvistiky s hindštinou (učení, práce na akademickém výzkumu…)

Redakční email: redakce.post@seznam.cz

Leave a Reply