Autor: Michaela Ďurková (IPS FSV UK) Pre vývoj vzťahov medzi povojnovým Československom a jeho...