Autor: Jaromír Volf (IMS FSV UK) Úvod Cílem práce je analýza hry z pohledu...