Autor: Antonie Kelly (Ústav obecné lingvistiky/UWE Bristol) Esej napsána v rámci předmětu Cultural...