Autor: Martina Sedláčková (IMS FSV UK) Jedna z najnovších publikácii zaoberajúcich sa európskymi...