Autor: Tomáš Juhás (IMS FSV UK) Publikácia tria pedagógov z prostredia pražskej VŠE...