Autor: Maroš Matis (IMS FSV UK) Úvod Táto práca pojednáva o politickej odozve masakru v Katyni...