Autorka: Eva Orossová (IMS FSV UK) Ferguson, Niall. Vzestup peněz: Finanční dějiny světa,...