Autorka: Anna Volfová (IMS FSV UK)   Existuje mnoho způsobů, jak definovat region...